jul 04, 2019
boXning

DENNA HEMSIDA UPPHÖR FRAMGENT MED RAPPORTERINGEN FRÅN INTERNATIONELL TOPP-BOXNING. VI ÅTERKOMMER VID TILLFÄLLE MED RAPPORTER FRÅN SVENSKA TÄVLINGAR.