Information beträffande Corona-Pandemin

apr 06, 2020
boXning


Svenska Proffsboxningskommissionen har med anledning av pågående Corona-pandemi beslutat att ställa in samtlig licensgivning för protävlingar i Sverige tills vidare!

Prokommissionen anser att professionell boxning inte skall ske inför tomma läktare, vilken uppfattning delas av berörda boxare och promotorer.

Bästa hälsningar
Styrelsen