ÅRSMÖTE PROFFSKOMMISSIONEN DEN 14/5

maj 09, 2020
boXning


Svenska Proffsboxningskommissionen håller sitt årsmöte torsdagen den 14 maj kl 11.00, och i dessa coronatider sker det medelst uppkoppling av medlemmarna via konferenstelefon.