NY PUBLIKGRÄNS SATT TILL 300 CORONASÄKERT

okt 22, 2020
boXning

Regeringen kom idag ut med nya direktiv visavi gränsen för tillåten folkmängd vid allmänna sammankomster med sittande publik, som vid idrottsevenemang och teaterföreställningar, så att den tidigare spärren på 50 personer lyfts från november månad till att utsträckas till 300 personer. Dessa åskådare skall vara knutna till given plats med en meters avstånd till närmsta person. Det här tillåter förbättrade förutsättningar för mindre arrangemang att ekonomisk kunna möjliggöras. Vad för inverkan på planerade, men just nu ’bordlagda’, boxningsevenemang (28/11) det nya beslutet innebär återstår att se.