NYGAMLA DIREKTIV: 50-PERSONERSGRÄNSEN BESTÅR

okt 30, 2020
boXning


NYGAMLA DIREKTIV: 50-PERSONERSGRÄNSEN BESTÅR REGIONVIS ..

Under gårdagen fattades nya hårdare restriktioner visavi offentliga sammankomster, så till vida att den utökning till en 300-personersgräns som ska träda i kraft från den 1/11 inte längre skall tillåtas i vissa hårdast utsatta regioner, nämligen Stockholms län, Västra Götalands län, Östergötlands, Skånes & Uppsala län. I beaktande av att smittorisken stiger för närvarande med allt större kraft beslöts således nu att den gamla gränsen på högst 50 personers maxantal i lokal skall bestå där tills vidare. I övriga delar av Sverige inträder 300-personersgränsen från 1/11.

Den planerade proffstävlingen i Göteborg den 28/11 var redan sedan tidigare satt på ”hold”, men där nu överläggning hölls om att vid 300-personsgränsen skulle man eventuellt kunna tänka om, men utan att hinna nå ett definitivt besked därvid, är den nu helt skrinlagd. Det blir inget arrangemang, dock med en möjlig/tänkbar nystart i januari.