Stort Grattis o Hurra!!!

jan 13, 2017
boXning

Olle!

Prokommissionen och hela boxningssverige

saluterar pugilistnestorn Olof Johansson

på hans myndighetsdag den 13:e januari!

 

Keep on fighting forever!

Björn Rosengren

Mats Kullström

Mikael Höök

Robert Ludwig