AIBA UNDER UTREDNING; OS-BOXNINGEN I FARA

feb 07, 2018
boXning

Det har varit ytterst turbulent en tid inom amatörboxningens ledning – den i många år tämligen enväldige presidenten C K Wu avgick under uppmärksammade former i november 2017 (efter att exekutivkommittén slagit larm redan i juli och riktat misstroende) med organisationen försatt i visst kaos, anklagad för misskötsel med befarad förskingring av medel i grunden; vice president Franco Falcinelli, som var satt att rekonstruera AIBA:s ekonomi, tog nu över en tid som interim president och lyckades undanröja ett omedelbart konkurshot iscensatt av kreditorerna för WSB America (AIBA:s semi-professionella liga-boxning) genom att uppnå en ny överenskommelse om det 10 miljoner dollar lån som spökar. Samtidigt kallades till Extraordinär kongress i Dubai den 27/1, besökt av inte mindre än 109 länder, där Falconelli gick över till rollen som exekutiv vice president medan Gafur Rahimov (Uzbekistan) blev ny interim president, fram till ordinarie kongress kommande november. USA:s Tom Virgets blev ny exekutiv direktör. Här togs också beslut om ny transparent hantering av ärenden och fortsatt rekonstruktion av ekonomin.

Samtidigt har dock också oredan föranlett IOC – internationella olympiska kommittén – att redan i december begära in en plan från AIBA över hur organisationen sköts och dess finanser. Denna lades fram den 31/1, men har nu ändå lett till att IOC, via dess etik & ansvarsutredare, inlett en utredning om AIBA:s finanser, bedömnings-system och anti-doping-program, och tills vidare dragit in sitt understöd till organisationen. Vidare har man utfärdat en varning att man ska se över boxningens medverkan i OS gällande såväl 2020 års Olympiska Spel i Tokyo som 2018 års Ungdoms-OS i Buenos Aires.
Bilden: Gafur Rahimov & Franco Falcinelli