Välkommen till vår hemsida!

feb 14, 2014
admin

Nyhetsbild_01Svenska Proboxningskommissionen öppnar härmed sin hemsida – vi är ju inte längre en kommission under Svenska Boxningsförbundet utan från årsskiftet en helt fristående organisation med uppgift att leda och övervaka den svenska proffsboxningen. Därav uppstår det självklara behovet av en fristående hemsida. Denna kommer att tillhandahålla nödvändig information för driften och utövandet av svensk proffsboxning: ansökningsformulär för arrangemang, läkarundersökning, licenshandlingar och faktaunderlag. Den kommer också att förmedla en nyhetsservice om evenemang och uppdatering av resultat liksom en utblick över relevanta händelser i omgivande proboxningsvärld.