DR ROBERT LUDWIG, 80

okt 10, 2023
boXning

”The Good Doctor”, den boxningssportens konstant som heter Robert Ludwig – en man som funnits där i idrottens tjänst i evinnerlig tid – har passat på att fylla modiga 80 år. Varenda svensk boxare har sedan mer än fyrtio års tid passerat revy inför hans granskande ögon, stetoskop och ljuspenna. Han blev en ytterst väsentlig del av Leffe Carlssons teambygge vid mästerskap och landslagsjobb under 80-talet, och en internationell potentat i EABA och AIBA från slutet av det årtiondet, vår ’medicinman’ på högsta post, och skulle så förbli under många år. När proffsboxningen återvände och måste reorganiseras på svensk mark från 2007 blev han motorn på den medicinska sidan i den processen, och har styrt den delen av skutan sedan dess. Det är en imponerande tidsrymd som Dr Robert hanterat och lett svensk boxnings medicinska ärenden, i dess olika former. Och otaliga de boxare han hjälpt på vägen, inklusive alla de stora medaljörerna och proffsen, från Odhiambo och Eklund över Koskela, Ayed, Mayanja, Myrberg, Scott, Welin, Turkson, Levin, Semakala, Jelili, Alvarez, Krajnc, Roberto, Sandell, Laurell, Wallberg, Bogere, Jack, Skoglund, Laurén, Svensson, Yigit, Ahlin till Wallin och Nanga och många, många fler. Vi lyfter på hatten för jubilaren – och kollar framåt, mot än fler. ”80” är bara ett nummer på vägen. ”The Fight goes on, Doc!”