EBU ÅRSMÖTE I BRYSSEL

jun 14, 2016
boXning

imageDen gångna helgen hölls EBU:s årsmöte i The Hilton, Grand Place i Bryssel – EBU Board Meeting på fredagen och General Assembly på lördagen – med Prokommissionens vicepresident Mats Kullström som svensk delegat på plats.
Mötet öppnades i vederbörlig ordning av EBU-presidenten Bob Logist, varefter en tyst minut hölls över Muhammad Ali. Därefter avhandlades en rad frågor i rask takt: OS/proffs-frågan (som lämnas utan åtgärd), uppföljning av Parismötets (förra året) åtgärder, domarfrågan – där nu Åke Johansson kommer in som officiell EBU-domare, inom kvoten för de 52 som för närvarande är aktuella – vidare de underkända öststats-tävlingar som arrangerats utan läkare, bla i Lettland, där dock protest mot den bedömningen anfördes – detta återspeglas av BoxRec utelämnande av de tävlingsresultaten .. detta är dock en fråga som skall vidare behandlas/analyseras – vidare medlemsfrågor, där åter Tyskland och Luxemburg får tillbaka sin status, Malta tas upp som fullvärdig medlem, Litauen fått en ny organisation medan Bosnien utesluts tills vidare. Bosniens representant ville tala i sak men skyfflades undan till senare möte. Till Årets Boxare utsågs Cedric Vitu, Frankrike. Nästa årsmöte fastlades till Malta med precision i tid senare.