EBU:S ÅRSMÖTE I BRYSSEL; NGABU VANN EM I ROESELARE

jun 06, 2017
boXning

European Boxing Union – EBU – höll sitt årsmöte i Hotel Hilton Grand Place i Bryssel, Belgien den 3 juni i närvaro av WBC-presidenten Mauricio Sulaiman. Svensk delegat var SPK:s vice ordförande Mats Kullström.

Mötets huvudfrågor behandlade ”Fake Track Records”, det otyg av svagt organiserade tävlingar (främst ett öststats-fenomen, men även förekommande utanför Europa) som sker i gym och nattklubbar utan korrekt kontroll – vars resultat därför inte skall räknas – en verksamhet som måste stoppas, och varje nationellt förbund/kommission måste ta itu med hårdhandskar därvidlag .. och Doping, där EBU nu står i begrepp att skapa en egen Dopingkommission för en stärkt kontroll, och där man under mötets gång konstaterade den bristande samsyn på dopingfrågan som råder mellan medlemsländer – dito en fråga som måste behandlas med större eftertryck av samtliga. ”Doping är fusk! Odiskutabelt.”, ströks under av EBU-presidenten Bob Logist.
Sulaiman talade och underströk betydelsen av samsyn i dopingfrågor och WBC:s omfattande test-program i detta, och vidare om säkerheten inom sporten och därtill anknutna frågan om korrekta records och ’supervising’, om öppen scoring efter 4 och 8 ronder (nu adopterat av 50 länder) mm. Andra talare anslöt om säkerhetsarbetet, eventuell vidareutveckling av handskarna; Peter Stucki yrkade på att årlig MR borde införas som fast regel.
BDB är åter upptaget som fullgod medlem i EBU, liksom Luxemburg och Lettland och med Bosnien som ny fullvärdig medlem. 53 av EBU:s 55 domarposter är tillsatta. Bästa-priserna presenterades: Årets boxare: Edis Tatli (Finland; EM-kung i welter), Årets match: Cedric Vitu vs Ruben Varon; Årets promotor: MK Events. Avslutningsvis tackades ständiga sekreteraren Enza Jacoponi för gott jobb och president Logist aviserade sin avsikt att göra sitt avslutande år som boss. Nästa EBU-kongress kommer att hållas i Serbien 2018.

Samma kväll ’nästdörrs’ i Roeselare (väst om Bryssel) hölls det EM-match i cruiservikt, efter flera ”om och men”, då först designerade utmanarna Geoffrey Battelo och Mirko Larghetti att kämpa om den vakanta titeln båda skadat sig och måst utgå, men först ersatt med Yves Ngabu (18-0/13 KO) och när även andra posten blev ledig sent inhoppade Tamas Lodi (18-10-2/15 KO) så att det kunde bli fight. De två möttes i tuff batalj med ge och ta från båda, men Ngabu skaffade sig ett övertag efter tre ronder, och när Lodi gick ner för räkning i fjärde, kom upp och återupptog fighten hade strax ringdomare Christophe Hembert sett nog och bröt sent i ronden, trots stora protester från Lodi. Ngabu är således ny EM-kung i cruiser, men ärver nu ett första försvar mot Geoffrey Battelo.