ERIK SKOGLUND VÄCKT – LÄGET STABILT

dec 20, 2017
boXning

Det har kommit en ny, försiktigt optimistisk kommuniké från Sauerland om Erik Skoglunds situation i sjuklägret på Karolinska sjukhuset. Den lyder:

”Erik Skoglund är nu vaken och svarar på behandling efter att ha väckts upp ur sin medicinka koma. Svullnaden på hjärnan har avsevärt gått ner, varför läkarna igår natt inledde processen att väcka honom, och man är så här långt nöjda med resultaten. Hans utveckling visar på ett antal positiva tecken. Han andas nu själv, med stöd av ventilator, och svarar på instruktioner. Han förblir under intensiv-vård, men det mest kritiska och livshotande läget är överståndet. Under de nu följande dagarna kommer Erik att undergå en serie undersökningar för att klargöra vilka eventuella men hans skada kan ha lett till.
Vi vill gärna tacka alla för fortsatt stöd, men ber även att alla må fortsatt respektera Erik och hans familjs integritet. Team Sauerland kommer framöver med vidare uppdateringar om Eriks situation när möjlighet så ges.”