INFO: Försäkring

dec 09, 2014
admin

Försäkring 5Försäkring! Under mappen Info: Regler för Promotorer, Så har vi lagt till paragraf 16: Här kommer lydelsen i paragraf 16: Prokommissionen innehar ingen försäkring för boxare, funktionärer eller andra som är involverade i svensk professionell boxning, vare sig vid tävling, träning, transporter eller i övrigt. Klausulen som gäller från den 1 januari 2014 då vi blev en fristående kommission från SBF.