JANGIROV FÖRSVARAR SM-TITELN MOT LOY 30/10..

aug 29, 2021
boXning

Samo Jangriov, Katrineholm, regerande svensk mästare i cruiservikt kommer att sätta sin titel på spel mot David Loy, Kungshamn, vid den proffstävling – kombinerad amatör-, armbrytning & proffs-show – som promotor Krister Segerberg/BK Öster arrangerar i Safiren konferenscenter i Katrineholm den 30 oktober. Det blir Jangirovs tredje försvar av titeln och Loys första titelfight som professionell (han har ju tidigare SM som amatör), och detta är det givna huvudnumret i den planerade tävlingen. Här kommer också Tijian Kebbeh och Salle Nazar Taha att mötas i ett SM-kval i supermellanvikt över 6 ronders distans; huvudkampen ska gå över stipulerade 8 ronder – för detta är nu ansökningar om förlängt matchtillstånd inlämnade till KSD. Det blir sannolikt även en tredje proffsmatch på detta arrangemang, som i övrigt omfattar en amatörtävling om 6-8 matcher, samt ett armbrytnings-program. Här jobbas och förbereds nu febrilt för denna tävling, både hos de tävlande, som hos arrangörerna, med vad som tänkt ska bli ett publikt evenemang .. var nu gränsen för antal åskådare i dessa coronatider kommer att gå om två månader.

Detta blir höstens första proffsarrangemang, efter att den tänkta höststarten i Jönköping – samarrangemang Kabinejad/Magui – den 23/10 måst flyttas framåt i tiden, och nu läggs till den 13 november istället. Där var arbetet i viss mån väl igång före flytten, men är nu ännu utan fasta konturer; klart är dock att Patricia Berghult och Pezhman Seifkhani är ämnade ta huvudrollerna.

Det planeras också, men är ännu inte ansökt om, en proffstävling i Göteborg, arbetsdatum den 19 november, regi Bulldog Promotions .. men mer om detta så snart evenemanget bokas in.