LÄKARKURS I STOCKHOLM IDAG

maj 03, 2018
boXning

Proffskommissionen har numera anslutit tio läkare som legitimerade Medical Officers till sin stab och håller därvid en kurs i utbildning och samordning för examination av proffsboxare och åtgärder vid tävling etc. En första dylik kurs hölls under torsdagen på huvudkvarteret å Birger Jarlsgatan 73-75 i Stockholm under ledning av Dr Robert Ludwig och med ’Il Presidente’ Björn Rosengren som värd. Närvarande doktorer syns på bilden ovan: Henrik Owman, Rosengren, Henrik Lundevall, Ludwig, Georges Abdi och Mikael Tjernström.