LÄTTNADER I COVID-RESTRIKTIONER FRÅN 1 JUNI ..

maj 13, 2021
boXning

Regeringen tillkännagav vid presskonferens på onsdagen att restriktionerna för publika evenemang  kan komma att lättas upp något, dock inte från 17 maj som först avsetts utan framskjutet till att gälla från 1 juni, förutsett att inte nya besvärande element tillkommer under vägs.

Även framgent gäller 8 personer som huvudregel för sammankomst inomhus, men om möjlighet till anvisad sittplats finns kan publiken få uppgå till 50 personer förutsatt att avstånd mellan platserna kan beredas.

För utomhus arrangemang gäller 100 personer som grundregel men upp till 500 om anvisade sittplatser kan beredas på behörigt avstånd.

Det ovanstående kan ha viss betydelse för promotor Kamran Kabinejads Fight Life-arrangemang i Tegelbruket (gym) i Örebro den 10/7, vilket nu får beräknas in i bilden när evenemanget läggs fast.