SKOGLUND VS SHALA FLYTTAS

sep 21, 2016
boXning

imagePå grund av avslag från ansökan om tävlingstillstånd, i sin tur pga försenad anmälan, tvingas nu proffstävlingen mellan Erik Skoglund och Timy Shala om WBA:s Internationella titel i lätt tungvikt att flyttas fram i tiden till ett ännu inte spikat datum. Det är olyckligt för alla parter, men en direkt följd av den svenska lagens rigorösa efterlevnad, och boxarna får just nu anpassa sig till en ny förlängd träningssejour. Ett nytt datum skall fastställas inom kort.