SPK NYA STYRELSE NU KONSTITUERAD; HÅKAN SINDEMARK NY SEKRETERARE

maj 22, 2024
boXning
Svenska Proffsboxningskommissionen höll sitt Årsmöte i laga ordning den 24 april 2024 i lokal Birger Jarlsgatan 73-75 i Stockholm, varvid också ett omfattande styrelsemöte avverkades i anslutning därtill. En del nya åtgärder behövdes därvid verkställas, samt gjordes ett skifte på sekreterarposten, som administrativt har krävt en övergångsperiod. Nu är den nya styrelsen emellertid fullt konstituerad, och har följande sammansättning: 
Ordförande Björn Rosengren, vice ordförande Mats Kullström, sekreterare Håkan Sindemark. vice sekreterare Olof Johansson, läkaransvarig Robert Ludwig, domaransvarig Åke Johansson.
Vår avgående sekreterare Stefan Fernström lämnade därmed jobbet efter två år, av personliga skäl, där främst tidsbrist nödgat honom avtacka sig fortsatt uppdrag. Han hade gjort en utmärkt insats och blir storligen saknad; han avtackades också varmt på årsmötet. 
Håkan Sindemark, nyligen fyllda 62 år, var på sin tid en klippa i svenska landslaget, vår man på EM 1983 & ’85; han vann JSM ’81 och SM i lätt mellanvikt 1984 & ’85 för Narva BK; han blev senare ledare och domare och togs efter proffsboxningens återetablering i landet över till proffssidan som en av våra allra främsta proffsdomare, numera även för WBC och EBU med ett antal tunga internationella uppdrag. Han är sedan 2022 ledamot av SPK styrelse, vice domarbas, och framtidens man. Nu kommer han alltså in som sekreterare. 
 
Foto: Håkan Sindemark dömer Chris Billam-Smith segrare i EM-fight i Sheffield 2021.