SPK_LOGO

SPK – en ideell förening

Svenska Proffsboxningskommissionen

Etablerad den 1 januari 2014

Svenska Proffsboxningskommissionen (SPK) är en ideell förening som trädde i kraft den 1 januari 2014. Fram t.o.m. 2013 var Prokommissionen en del under Svenska Boxningsförbundet (SBF) men på grund av beslut från Internationella Boxningsförbundet (AIBA) får inom AIBA:s medlemsförbund inte längre förekomma professionell boxning, varför det från SBF fristående SPK bildades för svensk proffsboxning.

Svensk proffsboxning styrdes under åren 1941-70 av en Proffskommission under SBF, vilken sedan försattes i vilande läge under förbudstiden, fram till SBF av beredskapsskäl beslöt aktivera en återskapad Proffskommission 1992, redo att ta itu med uppgiften att leda en återuppväckt svensk proffsboxning.

Proffsboxningsförbudet i Sverige som infördes 1970 kunde efter en intensiv och oförtröttlig debatt och lobbande från 1978 och framåt leda till att regeringen 2003 tillsatte ”Kamsportsutredningen”, vars resultat förde fram till ett hävande av proffsboxningsförbudet 1 januari 2007. Dock beslöt regeringen i sin ovishet att lyfta ur den professionella boxningen tillsammans med andra s.k. kampsporter ur den idrottsliga gemenskapen och underordna bl.a. proffsboxningen en nyinrättad statlig myndighet Kampsportsdelegationen. ”Denna myndighet har begränsat proffsboxningens regler genom att matchtid i normalfallet inte får överstiga 12 minuter effektiv tid. Längre matcher kräver speciellt tillstånd match för match, tillstånd som regelmässigt lämnas efter ansökan och utvärdering från Prokommissionen.

Problemet är här en massa ”paper work”, men främst att Kampsportsdelegationen kräver att ansökan skall vara inne 2 månader före matchstart. Denna byråkrati ställer till det för oss, men vi räknar med att Prokommissionens generella tillstånd av Kampsportsdelegationen i en snar framtid skall ändras så att Prokommissionens generella tillstånd utökas till 24 minuters effektiv tid för herrar (8 ronder) samt 20 minuters effektiv tid för damer (10 ronder).”

SPK har generellt tillstånd från Kampsportsdelegationen att anordna matcher i professionell boxning i Sverige, varvid SPK har att årligen lämna en utförlig rapport (den senaste rapporten omfattade över 60 sidor!) till Kampsportsdelegationen över sistlidet års verksamhet.

SPK är medlem i European Boxning Union (EBU), vilket betyder att professionella boxare stationerade i Sverige, oavsett statstillhörighet, skall ha svensk licens. SPK utfärdar även licens till promotorer att arrangera tävlingar i professionell boxning i Sverige samt utfärdar licenser för domare och sekonder. Samtliga tävlingar i professionell boxning i Sverige sker under ledning av SPK som vid tävlingarna utser supervisor, läkare och domare.

SPK arbetar oförtrutet för utvecklingen av svensk professionell boxning, under mottot: The Fight goes on – forever!

Björn Rosengren, ordförande

 

Vad vet du om boxning?

59
...kg är maxvikten i lätt lättvikt
1892
...vinner Jim Corbett
första VM-matchen
12
...år på tronen är flest -
Joe Louis var mästaren
49
...segrar för Rocky Marciano
och ingen förlust - rekord!

SPK är organisationen för
svensk proffsboxning