FORTSATT INGEN UTÖKAD PUBLIK PÅ IDROTTSTÄVLINGAR

okt 08, 2020
boXning


Vid dagens presskonferens med regeringen om coronakrisen meddelades beslutet att den tidigare aviserade utökningen av publik på kultur- och idrottsevenemang upp till 500 personer inte kan tillåtas, utan liggande begränsning på 50 personer kvarstår tills vidare. På grund av den stigande smittokurvan och risken för Covid-19 har regeringen fått rådet av Folkhälsomyndigheten att inte just nu tillåta ett utökat antal besökare på publika evenemang, och så blev dagens beslut. Det möttes av en stor besvikelse från kultursektorn och dito i lika hög grad från idrottsvärlden. För proffs-boxningens del innebär det att de förhoppningar som fanns till att arrangemanget i Göteborg skulle kunna ha utförts inför en begränsad publik sannolikt grusas. Promotor Högströms proffsshow är satt till den 28/11, så teoretiskt sett kan restriktionerna i sinom tid lättas, men sannolikheten att detta kan ske i tid för lagt evenemang minskar nu väsentligt.