Den ryska invasionen av Ukraina!

feb 27, 2022
boXning

Svenska Proffsboxningskommissionen har idag beslutat att inte tillåta ryska boxare gå matcher i Sverige och inte heller kommer tillstånd att ges till boxare licensierade i Sverige att möta ryska boxare utomlands. Beslutet är svensk proffsboxnings starka reaktion mot Rysslands oprovocerade invasion av Ukraina.

Det smärtar att SPK nödgats ta detta beslut mot boxare från en stor boxningsnation,
som vi under lång tid haft nära och vänskaplig förbindelse med, men beslutet beror
helt på hr Putins vidriga tilltag mot Ukraina ett härligt boxningsland med starka band
till Sverige.
Stockholm 26 februari 2022
Styrelsen