ROMERSKA ’BOXNINGSHANDSKAR’ HITTADE I ENGLAND

feb 22, 2018
boXning

The Guardian släppte för ett par dagar sedan nyheten att ett par helt unika boxningshandskar från Romartiden hittats vid utgrävningar invid Hadrianska muren (tvärs över norra England) invid Hexam i Northumberland, vilka nu dateras till ca 120 e.Kr. Det är därmed ett unikt fynd, då inga dylika bevarade handskar från Romartiden tidigare existerat. Vi vet dock tämligen väl hur ’handskar’ för boxning såg ut på den tiden från väggmålningar, avbildningar på vaser, mosaiker, t o m på statyer (vilande boxare från hellenistiska perioden) .. och den brutalare varianter av hand-överdrag, cestus (läderremmar, ibland med metallpåslag) finns bevarade, rekonstruerade, i museer ..

Detta är dock det första fyndet av ’handskar’, i läder, som är helt bevarade. Det kommer sig av att de hittades under ett murat golv, där utrymmet de legat i, blivit syrefritt och ingen påverkan på dem kommit till under nära 2000 år ..! De är två till antalet men inte ett maka par, avvikande från varann något i form och utförande, båda väl omhändertagna under sin brukningstid, den ena t o m omsorgsfullt reparerad. De har använts i den militära garnisonen i Vindolanda, ett fort på sydsidan av muren, där utgrävningar pågått i flera år, och de nyttjades således av soldater under träning. De är så väl bevarade att de fortfarande passar på en modern näve. De kommer nu att ställas ut på Vindolanda-museet.